Havna

Inntian molo er én av tre havner på Inntian i tillegg til Staulvågen molo (privat) og Lamøyvågen (naturhavn). Den ble bygget som fiskerihavn i 1964.

Bukta båtforening Inntian ble slått sammen av de tidligere Inntian båtforening og Inntian fiskerihavnforening i januar 2019. Anlegget består av to flytekaiaer på totalt 75 meter med 21 båtplasser. Innafor moloen er det i tillegg en kommunal flytekai (skravert) til øyas renovasjon og av-/påstigning, en høy allmenningskai og en privat, liten flytekai. Det er dessverre ingen gjesteplasser tilgjengelig.

Informasjon om båtplasser

Værmelding og tidevann